Privacy beleid
Logo Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

"Wij delen de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland en steunen de instandhouding van dit nationale erfgoed"

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacy beleid

Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

De Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (kortweg Vrienden PHB) werd in 1990 opgericht. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische huizen, die bij voorkeur voorkomen op de lijst van beschermde monumenten en die zijn aangemerkt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928. Daarbij gaat het om huizen en kastelen die op de één of andere wijze in bezit zijn van particuliere eigenaren. Dat kan in de vorm van rechtstreeks particulier eigendom, maar ook bijvoorbeeld in een (familie)stichting of een Natuurschoonwetvennootschap.

Stichting Vrienden PHB tracht haar doel te bereiken door:

  • Het geven van voorlichting over particuliere historische buitenplaatsen.
  • Het organiseren van bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen op of bij particuliere buitenplaatsen, die normaal gesproken gesloten zijn voor het publiek.
  • Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan particuliere buitenplaatsen voor kleine restauraties.

Zondag 19 mei 2019: Bellinckhof te Almelo en Herinckhave te Fleringen.

De Vrienden op excursie

Onder mooie weersomstandigheden ontvingen de heer en mevrouw Ten Cate met hun dochter en kleinkinderen de deelnemers op hun ruime terras aan de tuinzijde van Bellinckhof (45 ha). Vanaf dit terras konden de deelnemers het door hen geschonken cadeau reeds aanschouwen... Lees meer...

Lees ook onze andere excursieverslagen

Tijdschrift Het Buiten;

Tijdschrift Het Buiten

Vrienden ontvangen driemaal per jaar het full colour tijdschrift Het Buiten, met interessante artikelen over historische buitenplaatsen, zowel over de gebouwen zelf alsook over tuinen, interieurs en bewoners.

Zie http://www.het-buiten.nl/

Development: W3Company