Privacy beleid
Logo Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

"Wij delen de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland en steunen de instandhouding van dit nationale erfgoed"

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacy beleid

Agenda 2019

Excursie A: zaterdag 13 april 2019
Kasteel Nederhorst in Nederhorst den Berg en Wester-Amstel in Amstelveen

Kasteel Nederhorst

Het huis Nederhorst moet in de dertiende eeuw gesticht zijn. In 1301 behoorde het toe aan Alfert van Wulven. Liggend tussen Holland en het Sticht had Nederhorst een militaire functie als grensverdediging. In 1579 kwam het kasteel in het bezit van Godard van Reede, heer van Amerongen. Het tegenwoordige huis is omstreeks 1633 gebouwd door zijn gelijknamige kleinzoon. Deze Godard liet in de jaren 1629 - 1631 ook de Reevaart graven, waardoor de bocht van de Vecht tussen Wittestein en Overbeek werd afgesneden en een kortere vaarweg naar de Zuiderzee ontstond. De Fransen verwoestten het kasteel in 1673 waarna de resten werden gekocht door Godard W. van Tuyll van Serooskerken, die het kasteel herbouwde. Het omgrachte huis bestaat uit een rechthoekig, bakstenen gebouw met twee bouwlagen boven een onderhuis in renaissancestijl met op de hoeken vier zeskantige torens. Aan de voorgevel is in het begin van de achttiende eeuw een rijk versierde classicistische ingangspartij aangebracht en een vaste brug met bordes gelegd, die de ophaalbrug verving.

Het huis bleef tot 1695 in het geslacht Van Reede en de daaraan verwante Van Tuylls, tot het in het laatstgenoemde jaar openbaar geveild werd. Begin 1960 werd Kasteel Nederhorst gekocht door Jan Jonker. Het werd geheel gerestaureerd. Het achttiende-eeuwse bordeshek is herplaatst naar de achterzijde van het kasteel en staat nu op de voormalige wasplaats aan de slotgracht. In 1971 is Nederhorst door brand gedeeltelijk verwoest, maar spoedig daarna weer gerestaureerd. De heer Jan Jonker bezat een unieke uurwerkverzameling. Talrijke uurwerken gingen tijdens de brand verloren. Met hulp van de hier gevestigde Toonder Studio’s werden kasteel en uurwerkcollectie in oude luister hersteld. Jonker droeg het uitgebrande kasteel over aan de naar zijn echtgenote genoemde Harmine Wolters Stichting.

Adres: Kasteel Nederhorst | Slotlaan 3 | 1394 BK Nederhorst den Berg | www.kasteelnederhorst.nl

Wester-Amstel

Begin zeventiende eeuw kopen vele Amsterdamse kooplieden langs waterwegen grond om te kunnen verpachten aan boeren of om een buitenplaats te realiseren. Nicolaas Pancras, koopman/burgemeester, bouwde in 1662 op de plaats van twee boerderijen zijn buitenplaats Wester-Amstel, aan de westzijde van de Amstel.
Het huis is vijf traveeën breed en heeft een gepleisterde gevel, in het midden klokvormig gebogen. De ingangspartij is twee traveeën breed en werd in de achttiende eeuw aangebracht. Oorspronkelijk was alleen het voorhuis van steen, met een houten achterhuis voor de paarden en de koets. Achter het huis bevindt zich een park en bos in landschapsstijl, aangelegd in de achttiende eeuw, waarin eind negentiende eeuw een koepel werd gebouwd.
In de achttiende eeuw wisselt de plaats regelmatig van eigenaar. Wegens verslechterende economische omstandigheden in die jaren, worden vele buitenplaatsen aan de Amstel gesloopt. Wester-Amstel ontkomt hieraan. Wester-Amstel is een van de weinige particuliere buitenplaatsen die ‘de vermaarde rivier’ de Amstel nu nog sieren.
In 1792 krijgt Antonius van Persijn de buitenplaats in bezit. Hij breidt Wester-Amstel uit en verfraait het. De hofstede kreeg een extra verdieping, zodat er genoeg ruimte was om familie en gasten te herbergen. In 1900 koopt Jacobus Lissone het complex, dat nu eigendom is van de gelijknamige stichting.

Wester-Amstel | Amsteldijk Noord 55 | 1183 TE Amstelveen | www.wester-amstel.nl

Excursie B: zondag 19 mei 2019
Bellinckhof te Almelo en Herinckhave te Fleringen

Bellinckhof te Almelo

Een halve kilometer van deze buitenplaats heeft een havezate gelegen, bewoond door het geslacht Bellinckhave. Bellinckhof ontleent hieraan zijn naam. In 1913 koopt Johannes ten Cate (1875-1953) gronden voor de bouw van een landhuis. Architect Muller maakt een ontwerp voor een huis in neoclassicistische stijl. Mogelijk voldeed dit ontwerp niet, architect Hanrath maakt een tweede, definitief ontwerp. Een huis met een I-vormige plattegrond in de Um-1800 bouwstijl met Engelse invloeden komt tot stand.
De Um-1800 bouwstijl is een conservatieve bouwstijl, als reactie op het rationalisme van bijvoorbeeld Berlage. Deze stijl had haar hoogtepunt tussen 1905-1914. Aan de achterzijde van het huis is een balkon dat op zuilen rust, en een gemetseld terras met trappen naar de tuin.
Bij het huis horen twee identieke dienstwoningen en een koetshuis. Het interieur heeft nog de oorspronkelijke afwerking, gestucte plafonds en tal van elegante Lodewijk-stijlen, mahoniehouten betimmeringen, kamers die worden benoemd naar de kleur van de wandbespanning, schouwen en twee oorspronkelijke AGA fornuizen.
In de periode tussen 1917 en 1921 werd aan de bekende tuin- en landschapsarchitect L.A. Springer verzocht een ontwerp voor het omringende park te maken, waarin het huis en het park één geheel moesten vormen. Achter het huis werd een geometrische tuin aangelegd met rozenperken en loodrecht op het huis aanlopende paden. Verder verwijderd van het huis werd voor een landschappelijke aanleg gekozen met slingerende paden, een loofberceau, boomgroepen en waterpartijen. In de loop der tijd is de parkaanleg sterk vereenvoudigd. Het park blijft nog steeds een fraai geheel vormen met het huis. De totale oppervlakte van het landgoed beslaat circa 45 ha. Het huis wordt nog steeds bewoond door de familie ten Cate.

Bellinckhof | Wierdensestraat 208 | 7604 BR Almelo

Herinckhave te Fleringen

Herinckhave ligt ten zuidoosten van Tubbergen, nabij het dorpje Fleringen. Aan het eind van de veertiende eeuw komt de Twentse “Hoff” te Vleringen in bezit van het geslacht Grubbe. Daarvoor was het in bezit van het riddermatige geslacht Van Vlederingen. Via het huwelijk in 1729 van erfdochter Grubbe met Friedrich Christian Von Bönninghausen gaat Herinckhave over in dit Westfaalse geslacht. Het landgoed (circa 60 ha) is nog steeds in bezit van deze familie. Het huis zelf werd in 1968 overgedragen aan de Overijsselse Kastelen Stichting, maar wordt wel particulier bewoond. In 1959 woedde er een brand. Het huis is in 1973 in volle glorie hersteld. In het midden van de zeventiende eeuw bouwden de Grubbe’s een eenvoudig L-vormig huis van een bouwlaag, omringd door een gracht. Zoals vaak in Oost Nederland ligt er een voorplein, geflankeerd door twee bouwhuizen. In het rechter bouwhuis is het boerenbedrijf ondergebracht en in het linker de huiskapel en de oranjerie. De huiskapel dateert van 1769, toen daar al regelmatige misvieringen werden gehouden. In de kapel liggen enkele grafzerken van bezitters van Herinckhave. Op het voorplein staan karakteristieke kanonnen, die recent gerestaureerd zijn. Op Herinckhave bevindt zich een watermolen, die al in 1521 in een kroniek wordt vermeld. Deze watermolen bleef tot 1740 in bedrijf als olie- en korenmolen. In 1988 werd de molen volledig gerestaureerd.
Het hele complex wordt omgeven door grachten, die gevoed worden door de Fleringbeek. Het water van de gracht wordt op peil gehouden door de stuw van de watermolen. Het landgoed bestaat uit bossen en landbouwgronden. De aanleg van een aantal lanen van eiken en beuken dateert hoofdzakelijk uit de achttiende en negentiende eeuw.

Herinckhave | Herinckhaveweg 4 – 6 | 7666 LK Fleringen | www.herinckhave.nl

Excursie C: zaterdag 15 juni 2019
Huys ten Donck te Ridderkerk en Dordwijk te Dordrecht

Huys ten Donck

Het Huys ten Donck ligt tussen de dorpen Bolnes en Slikkerveer en is omgeven door een park in de Engelse landschapsstijl, het Donckse Bos genoemd. Op het landgoed bevinden zich nog een koetshuis, houtloods, tiendgebouw en een boerderij. Huys ten Donck is ooit begonnen als een boerderij op een donk (een opgestoven duin in een verder nat landschap). Nadat de boerderij door de Spaanse troepen in 1575 was verwoest, werd er in 1616 een landhuis gebouwd. De familie Van Zoelen bezit het terrein vanaf 1676 tot aan de dag van vandaag. In 1702 trouwde Catharina van Zoelen met Cornelis Groeninx en zo ontstond het geslacht Groeninx van Zoelen. In 1746 wordt op de grondvesten van het voormalige landhuis in opdracht van de Rotterdamse burgemeester en heer van Ridderkerk mr. Otto Groeninx van Zoelen een nieuw huis gebouwd in Lodewijk XV-stijl. Hiervan zijn geen documenten bewaard gebleven. Het huis heeft in die tijd geen sanitaire voorzieningen, omdat men er de nacht niet in doorbrengt. In veel stuccoversieringen zijn de zakelijke successen en de politieke bezigheden van de opdrachtgever verwerkt. In het begin van de twintigste eeuw wordt de verwaarloosde tuin opnieuw aangelegd door Leonard Springer in een landschappelijke stijl. Ook wordt dan het huis gemoderniseerd. Er komt stromend water voor de aanleg van sanitair en keukenfaciliteiten, alsmede elektriciteit. Het huis wordt rond 1925 verbouwd voor permanente bewoning.

Er is een monumentaal trappenhuis naar de eerste verdieping. Hier bevindt zich de grote, in rococo-stijl bewaard gebleven ontvangstzaal. Tevens is er een boudoir en de herenkamer waar een groot portret van Willem III te paard hangt. Het Huys ten Donck is wegens zijn respectvolle beheergeschiedenis en door zijn bijzonder rijke interieur een van de belangrijkste buitenplaatsen van ons land.

Huys ten Donck | Benedenrijweg 461 | 2983 LA Ridderkerk | www.huystendonck.nl

Landgoed Dordwijk

Landgoed Dordwijk ligt ten zuiden van Dordrecht. Het werd rond 1635 als hofstede aangelegd en was omgracht. Door haar vorm noemde men de hofstede dan ook wel Torensteedje. Albert Cuyp was in de zeventiende eeuw een bekende bewoner. Zijn dochter Arendina en haar man Pieter Onderwater verwerven de buitenplaats in 1692. Hun nazaten houden Dordwijk tot in de negentiende eeuw in bezit. Midden negentiende eeuw wordt een Engels landschapspark aangelegd door J.P. Zocher. Er worden ook nieuwe gebouwen in het park neergezet: Huize Dordwijk (1854), de Oranjerie (1861), een tuinmanswoning (1861) en enkele schuren. De bebouwing vormt een harmonieus geheel met het park. De Oranjerie en huize Dordwijk zijn in eclectische stijl gebouwd. Vooral bij het huis zijn invloeden van de chaletbouw duidelijk te zien. Het huis lijdt in 1940 ernstige schade als gevolg van gevechten op het Eiland van Dordrecht.

De Oranjerie is weer in oude glorie hersteld. Bijzonder is de “Victorian Kitchen Garden” waar oude groente- en fruitrassen worden verbouwd. Van de vele buitenplaatsen op het Eiland van Dordrecht is Landgoed Dordwijk als enige zo gaaf gebleven.

Landgoed Dordwijk | Dordwijklaan 2A | 3319 AD Dordrecht

Excursie D: zaterdag 14 september 2019
Zwanenburg te Heeswijk-Dinther en Huize Twijn-meer te Gemonde

Zwanenburg

Het tegenwoordige huis Zwanenburg is een onregelmatig complex van gebouwen die uit de zestiende, zeventiende en negentiende eeuw dateren. Het bestaat uit twee hoog opgaande bouwpartijen met zadeldaken.
Aan Zwanenburg is goed te zien dat het in fases is gebouwd. Het oudste deel, voorzien van een trapgevel, dateert vermoedelijk uit begin zestiende eeuw. Deze bouwsels noemde men in Brabant een “steenen kaemer”. Zij worden dikwijls omgracht, zoals ook in het geval van Zwanenburg. Circa 1620 werd de zuidwestelijke bouwmassa aangebouwd. In 1733 was het huis geheel vervallen, maar werd later weer hersteld. In 1850 werd het deel met het puntdak gebouwd. In de twintigste eeuw werden vele restauraties uitgevoerd. In 2009 is het huis nogmaals geheel gerestaureerd.
In 1455 werd het recht van visserij en zwanendrift verleend aan de toenmalige bewoners. In 1700 wordt Jacob van der Hoeven, heer van Heeswijk en Dinther, genoemd als eigenaar van het huis. In 1798 wordt het huis verkocht aan Johannis van Sandvoort. In 1835 gaat het over in handen van J.F. de Kuyper. Via het huwelijk van jonkvrouwe Cecile de Cuyper met dr. F.S. van Bouwdijk Bastiaanse kwam het in deze familie, die het nog steeds bezit.
De schrijver Leonard de Vries was tijdens WOII een van de onderduikers op Zwanenburg. Aan de zuidzijde wordt het huis begrensd door de rivier de Aa. Aan de oostkant van het huis ligt binnen de omgrachting een landschappelijk parkje uit het eind van de negentiende eeuw. Het parkje bestaat uit een gazon met heestergroepen en solitaire bomen en bosjes. Ten noordwesten van het huis ligt, binnen de omgrachting, aan de oprijlaan de boomgaard die door een beukenhaag is omgeven.

Zwanenburg | Zwanenburgseweg 8 | 5473 KT | Heeswijk-Dinther

Huize Twijn-meer

Onder de zuidelijke rook van ’s-Hertogenbosch ligt de buitenplaats Huize Twijn-meer. Het vroeg-napoleontische rijksmonument is ruim twee eeuwen geleden gebouwd (tussen 1795 en 1810) door een welgestelde ‘fabriqueur’ van garens, A.J. Loutermans, afkomstig uit ’s-Hertogenbosch. Voor 1700 stond, niet ver van deze plek, een klein kasteeltje genaamd ‘ ’t Roye Veldt’. Begin achttiende eeuw komt dit in het bezit van de familie Loutermans. Een eeuw later is dit kasteeltje afgebroken en heeft plaats gemaakt voor het huidige landhuis Twijn-meer. Na enige generaties Loutermans kwam het landgoed in het bezit van de familie Van Heijst en ten slotte ging het over naar het Bossche patriciërsgeslacht Sassen, dat vele juristen en publieke bestuurders heeft voortgebracht. Deze buitenplaats vormt een ‘groene long’ midden in de bebouwde kom van het kerkdorp Gemonde, beslaat 5 ha en is omgeven door een kleine grachtengordel. Rond 1820 omvatte het hele landgoed ongeveer 170 ha.
Kort na een eerste restauratie in 1961-1962 is het gehele landgoed door de Zeister vogelbescherming tot vogelbroedterrein verklaard, met momenteel meer dan 60 verschillende vogelsoorten. Bij de poort staat een majestueuze kastanjeboom en achter het landhuis bevinden zich monumentale eeuwenoude eiken en beuken in een parkachtige omgeving. Een tweede zeer ingrijpende restauratie door de heer en mevrouw Sassen – van Spaendonck vond plaats in 2014-2015.

Buitenplaats Huize Twijn-meer | Twijnmeer 10 | 5291 AM Gemonde

Development: W3Company