Contact

Naam:Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen
Verkorte naam:Stichting Vrienden PHB
Postadres:Voorsterweg 161
7399 AA Empe
E-mail:
Bestuurssamenstelling:drs. W.J.P. Coops, voorzitter,
drs. P.P.J.Q. Steinweg, secretaris
mr. P.P.M. Wijnands, penningmeester
mevrouw H.E. van Dongen-van Sytzama
M.H.J. Bax
drs. R.H.M. van Immerseel, adviseur

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacybeleid