Historiografie

De Stichting Vrienden PHB is opgericht op 3 december 1990 door Gijsbert Willem Enger in Diepenveen. De doelstelling van deze vriendenstichting was en is “het bevorderen van de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische huizen....enz, enz.”. In concreto geeft de stichting voorlichting en publiceert, brengt begunstigers bijeen voor excursies en verstrekt incidenteel subsidies voor projecten op particuliere buitenplaatsen.

Aanloopperiode

Aan het einde van de tachtiger jaren zijn er al activiteiten georganiseerd op buitenplaatsen. De eigenaren van particuliere landgoederen en buitenplaatsen hadden zich al in die oprichtingsperiode verzameld binnen de Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen (Stichting PHB), die in 2010 ophield te bestaan, maar waaruit als opvolger ontstond de Vereniging van eigenaren van Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB), welke thans (2020) nog bestaat. Vanaf de oprichting van de Stichting VrPHB in 1990 tot 2003 zat in het bestuur een vertegenwoordiger namens de toenmalige Stichting PHB.

Activiteiten

De activiteiten concentreren zich grotendeels op het bezoeken van particuliere buitenplaatsen en kastelen door groepen begunstgers. Aanvankelijk geschiedde dit onder de naam Evenementen en/of Introductie-dagen, vanaf 1990 heetten zij wel Vriendendagen, later Excursies. Tot 1997 betrof het telkens 1 project per jaar en per dag. Daarna werden het er twee per dag en vanaf 2006 trok het gezelschap er meerdere keren per jaar op uit, omdat de belangstelling groeide. De groepsgrootte werd beperkt tot wat er in een bus paste: 50 personen. Gezien het karakter van de excursies en de mogelijkheden op het bezochte landgoed zijn grotere groepen minder praktisch gebleken. De kracht van deze excursies zit in het feit dan de vrienden de gelegenheid krijgen om in de particuliere leefwereld van de eigenaren ontvangen en voorgelicht te worden over het beheer ervan, inclusief die van de directe omgeving. Lichtelijk onbevredigend blijft, dat deelname aan de zo populaire excursies afhankelijk moest worden gemaakt van de snelheid van aanmelding.

Stichtingsorgaan

Al vroeg in het bestaan van de stichting ontstond de behoefte tot communicatie met de begunstigers. In het voorjaar 1998 verscheen voor Vrienden PHB het eerste exemplaar van ‘Bulletin’. Het was een samenwerking met de Stichting Vrienden Nederlandse Landgoederen. Zij gaven ‘Bulletin’ al een aantal jaren in eigen beheer uit. In het algemeen verscheen het 2 maal per jaar. In 2008 kwam er een editie met een cover in kleur: een gezamenlijke uitgave van de Stichting Landgoedvrienden en de hiervoor genoemde stichtingen. Sinds begin 2009 verscheen -eveneens halfjaarlijks- een tijdschrift op magazineformaat in full color: Arcadië, onder eindverantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden PHB. Hoofdredacteur werd Mickey Six – de Rooij en Evert-Kees van de Plassche werd, namens het bestuur, de verantwoordelijk uitgever. In totaal zijn er 20 nummers van Arcadië verschenen. Het laatste nummer verscheen in mei 2018. Na langdurige onderhandelingen tussen Vrienden PHB en de NKS (Nederlandse Kastelen Stichting), verscheen in mei 2019 het eerste nummer van een nieuw tijdschrift: Het Buiten, onder hoofdredactie van Jephta Dullaart. Het Buiten verschijnt drie keer per jaar. Er is een aparte stichting opgericht: Stichting Het Buiten, in het bestuur waarvan Stichting Vrienden PHB en de NKS vertegenwoordigd zijn. Het Buiten wordt -behalve onder de begunstigers van de twee voorgaande stichtingen- ook verspreid onder de begunstigers van de Stichting Landgoedvrienden en onder de leden van de Vereniging PHB. Voor alle genoemde bladen gold, dat zij niet voor de vrije handel geproduceerd werden cq. worden.

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacybeleid