Periodieke giften

Schenkt u jaarlijks al meer dan 1% van uw inkomen aan goede doelen (algemeen nut beogende instellingen/ANBI's)? Dan is het volgende NIET voor u van belang.

Giften aan ANBI's zijn fiscaal aftrekbaar voor zover ze in totaal meer bedragen dan 1% van het zogenoemde verzamelinkomen, dat is het inkomen vóór aftrek van persoonsgebonden posten, zoals alimentatie en aftrekbare giften. Deze drempel van 1% geldt echter niet voor periodieke giften. Dat zijn giften in de vorm van een lijfrente. Daarbij gelden enkele vereisten. De lijfrente moet worden toegekend voor ten minste vijf jaren, met dien verstande dat ze moet eindigen bij een overlijden, doorgaans dat van de schenker. Verder is vereist dat de termijnen daadwerkelijk jaarlijks worden betaald.

Bovendien geldt voor zogeheten culturele ANBI's dat giften voor 125% mogen worden afgetrokken, de 'multiplier-regeling'. Stichting Vrienden PHB is een culturele ANBI. Als u bijvoorbeeld over de top van uw box-1-inkomen 37,10% inkomstenbelasting betaalt, wordt 1,25 x 37,10% = 46,375% van uw periodieke gift aan onze Stichting dus door de fiscus gedragen. Deze regeling heeft ten doel, fondsenwerving door culturele ANBI's te bevorderen. Voor een periodieke gift is geen notariële akte vereist. Het invullen van een door de Belastingdienst vastgesteld formulier volstaat.

Hierop inspelend heeft de Stichting Vrienden PHB een categorie PG-Vrienden ingesteld. U wordt PG-Vriend door dit formulier in te vullen, te printen, te tekenen en op te sturen naar Stichting Vrienden PHB, Voorsterweg 161, 7399 AA Empe.

Het minimum jaarbedrag van een periodieke gift is € 40, omdat er voor onze Stichting meer administratief werk aan verbonden is en – laten we eerlijk zijn – omdat we vinden dat we ook een graantje van het fiscale voordeel mogen meepakken. Als u met de top van uw inkomen in de 37,10%-schijf zit, kost u dat jaarlijks netto € 40 x (1 -/- 1,25 x 0,371) = € 21,45 (in plaats van de reguliere minimumdonatie van € 35). Zit de top van uw inkomen in de 49,5%-schijf, dan zijn de jaarlijkse netto kosten € 40 x (1 -/- 1,25 x 0,495) = € 15,25.

Voor personen die een AOW-uitkering genieten en van wie de top van hun inkomen in de eerste schijf zit is de besparing kleiner, omdat het tarief van deze schijf voor hen lager is (19,2%). Voor hen van wie de top van het box-1-inkomen in de tweede schijf zit is het tarief (en daarmee de besparing) gelijk aan die voor jongeren.

Door het doen van een periodieke gift van vijfmaal € 120 wordt u Vriend voor het Leven. De netto kosten in de 37,10%-schijf zijn 5 x € 64,35 = € 321,75; in de 49,5%-schijf: 5 x € 45,75 = € 228,75 (bij gelijkblijvende belastingtarieven).

Ook bestaande Vrienden kunnen hun donateurschap omzetten in de status van PG-Vriend of Vriend voor het Leven door middel van een periodieke gift. De procedure is dezelfde als voor aanmelding, maar plak voor de zekerheid een geeltje met uw begunstigersnummer op het formulier.

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Het Buiten (3x p/j)
Zie http://www.het-buiten.nl/

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Privacybeleid