Logo Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

"Wij delen de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland en steunen de instandhouding van dit nationale erfgoed"

Word ook vriend!

Unieke excursies

Tijdschrift Arcadië (2x p/j)

Behoud de buitenplaatsen

Deelt u onze liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland?

word vriend

Excursieverslagen

Kasteel Heeze en Huis te Baest, 8 oktober 2017

De laatste excursie van 2017 voerde de Vrienden naar Noord Brabant: Kasteel Heeze (ten Z.O. van Eindhoven) en Huis te Baest (tussen Eindhoven en Tilburg). Heeze is een groot omgracht complex. Het voorste deel, een carré, stamt uit de tweede helft van de 17e eeuw; daarachter bevindt zich nog het middeleeuwse slot Eymerick, met voorterrein. De heerlijkheid is sinds 1760 eigendom van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken. Een gedeelte van het ‘nieuwe’ kasteel wordt bewoond door baron en barones Van Tuyll van Serooskerken-Röell, die ons welkom heetten met koffie. Aan het kasteel is een groep vrijwilligers verbonden, van wie er twee de rondleiding verzorgden. Bijzondere elementen zijn onder meer de gobelinkamer, de ovale muziekkamer boven de poort en de laatachttiende-eeuwse badkamer met een in de vloer verzonken bad, waarvan in Arcadië no. 14 een fraaie foto staat. Tijdens de lunch in het koetshuis gaf de gastheer een interessante presentatie met lichtbeelden over de geschiedenis van Heeze.

Vervolgens bracht de bus ons naar landgoed Baest. Deze buitenplaats is relatief onbekend, al werd over de geschiedenis ervan in Arcadië no. 10 een bijzonder lezenswaardig artikel gepubliceerd. Het goed werd in 1774 voor het laatst verkocht en is sindsdien door vererving in het bezit geweest van meerdere geslachten, sinds 1932 dat van Van de Mortel. De heer Van de Mortel ontving ons in de historische boerderij Eikehoef, die verbouwd is tot bezoekerscentrum. Hij vertelde boeiend over de geschiedenis van het landgoed, dat mede fungeert als trouw- en vergaderlocatie en waar zich een natuurbegraafplaats bevindt. De rentmeester en de tuinbaas leidden ons rond door huis en tuin. Dat het huis, een negentiende-eeuws bouwwerk op middeleeuwse grondvesten, ook door de Vrienden bezocht kon worden was uniek: het was de eerste keer dat een groep hier binnenkwam. Zowel binnen als buiten was duidelijk dat de eigenaar een perfectionist is: een stijlvol, sfeervol en smaakvol interieur en buiten strak geschoren hagen, fraaie perken en een zeer verzorgde moestuin. Wij voelden ons bevoorrecht.

Landgoed Singraven in Denekamp en Zonnebeek in Enschede op 25 juni 2017

Op zondag 25 juni werden twee bezittingen van de Stichting Edwina van Heek bezocht. Deze stichting, opgericht in 1946, heeft als doelstelling om cultureel erfgoed en natuurmonumenten in Oost Nederland te beschermen. In de ochtend bezochten wij het schitterende Singraven. Willem Frederik Jan Laan was de laatste particuliere eigenaar. Hij vergaarde een enorme kunst- en antiekcollectie. Deze complete collectie is nog volledig intact en een interessante rondleiding in Huis en tuin was zeer de moeite waard.

De lunch werd gebruikt in het nabij gelegen restaurant bij de watermolen.

Daarna naar het bijzondere Zonnebeek, begin vorige eeuw gebouwd voor J.B. van Heek en diens Amerikaanse echtgenote Edwina van Heek – Burr Ewing. Dit huis kent vele Amerikaanse invloeden. De voorgevel, bijvoorbeeld lijkt erg op Amerikaanse planterswoningen. Het huis is ook anno nu nog uitstekend bewoonbaar.

Ook hier werden wij deskundig rondgeleid, zowel door huis als door het park. De parkaanleg werd ontworpen door P.H. Wattez en is in landschapsstijl, eveneens naar Amerikaans voorbeeld.

Het was een bijzondere dag, waarin twee zeer verschillende monumenten werden bezocht; perfect geconserveerd door de eerder genoemde stichting.

Excursie naar Oostergeest (Voorschoten) en Berbice (Warmond)

Beide buitens liggen in de bebouwde kom, zijn vrij compact en beide hebben het probleem van de oprukkende stad. Oostergeest is reeds 6 generaties in bezit van de familie Leemans, die door de tijd heen hun bezit in goede staat hebben gehouden. Aan alles is te merken, dat Oostergeest een bewoond huis is, waarbij de huidige bewoners met plezier geïnteresseerden ontvangen en graag vertellen over verleden en heden van Oostergeest en wat hun dagelijks bezig houdt om het bezit in stand te houden.

Oostergeest

Berbice is in 2000 in een stichting ondergebracht, die sindsdien bezig is huis en tuin (ontworpen door Zocher) weer in oude glorie te herstellen. Het is een project in uitvoering, waarbij men in het huis originele materialen zoveel mogelijk wil hergebruiken. In welke mate dat kan en verantwoord is, is bij elk onderdeel dat aangepakt wordt een nieuwe discussie. Veel werk wordt door vrijwilligers met veel inzet gedaan. Het verkrijgen van financiële steun voor het herstel vraagt veel aandacht van het bestuur en is bepalend voor de realisatie van de plannen.
De overeenkomsten en verschillen tussen Berbice en Oostergeest maakten dit een interessante dag en geholpen door prachtig weer en een goede lunch in het koetshuis van Oostergeest was dit een gedenkwaardige excursie.

Berbice

Excursie op 14 mei 2017 naar Huize Djoerang en de Heerlijkheid Mariënwaerdt

Op deze eerste excursie dag van 2017 werden Huize Djoerang bij Zoelen en de Heerlijkheid Mariënwaerdt bij Beesd bezocht. Voor een beschrijving van deze buitenplaatsen wordt verwezen naar het excursieprogramma 2017 op deze site.

De excursie begon met het verzamelen op het terrein van Mariënwaerdt. Van daaruit werd per bus gereden naar Djoerang, waar wij werden ontvangen door de familie van Everdingen.

De bezichtiging van huis en tuin werd voorafgegaan door een boeiende voordracht door de Heer van Everdingen over de geschiedenis van Djoerang.

Namens de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen werd aan hen een bijdrage aangeboden voor het vervangen van een gesneuvelde omvangrijke boom op het terrein van het huis.

Na het bezoek aan Djoerang bracht de bus ons via een prachtig weggetje via Buren terug naar Mariënwaerdt. Daar stond een lunch voor ons klaar in de Jachtkamer.

Na de lunch volgde de ontvangst door de familie Van Verschuer. De Heer Van Verschuer schetste de geschiedenis en de exploitatie van deze Heerlijkheid. Vervolgens werd in drie groepen het huis, dat in verband met verbouwing beperkt toegankelijk was, en de tuin bezichtigd. Namens de Vrienden werd aan de familie Van Verschuer een bijdrage aangeboden een keuken in het hoofdhuis.

De excursie werd afgesloten met een thee in de Jachtkamer, waarbij Caroline Mazel en Judith Overbosch onder applaus werden bedankt voor de organisatie van deze dag.

Excursie 3 en 4 september 2016 naar Kasteel Wisch en De Kemnade

De reeks excursies van 2016 werd afgesloten op 3 en 4 september, toen tweemaal ruim vijftig Vrienden een bezoek brachten aan de kastelen Wisch en De Kemnade, in, respectievelijk vlakbij Terborg, onder Doetinchem. Tussendoor werd geluncht in het restaurant van een derde kasteel, Huis Bergh te ’s Heerenbergh. Kasteel Wisch is groot, met gepleisterde witte muren, gelegen in een niet opengesteld park, in het midden van Terborg. De Kemnade is vrij klein, compact, opgetrokken in baksteen met speklagen van zandsteen, omsloten door twee riviertjes en in agrarisch gebied. Groter kon de tegenstelling haast niet zijn. Dat maakte deze excursie juist zo bijzonder. Een punt van overeenkomst was de hartelijke ontvangst en de interessante rondleiding die we op beide huizen kregen van de eigenaren/bewoners, de families Vegelin van Claerbergen (Wisch) en Beelaerts van Blokland (De Kemnade). Een tweede overeenkomst was de toewijding waarmee deze families hun bezit in stand houden, voor een niet onaanzienlijk deel eigenhandig. Het weer werkte mee en de conclusie dat beide dagen geslaagd waren was de understatement van de dag.

Verslag excursie naar Renswoude en Remmerstein - 5 juni 2016

Op de zonovergoten 5e juni, met temperaturen boven de 30 graden, brachten we eerst een bezoek aan Kasteel Renswoude, (‘Renswou’ voor de kenners). Na koffie gedronken te hebben in de koele keukens in de kelder van het kasteel, kregen we een mooie rondleiding door het kasteel, door de heer Met, één van de bestuursleden van de familiestichting Taets van Amerongen, de eigenaar. Ook de tuin was schitterend, met doorkijkjes en waterpartijen. In het begin van de 19e eeuw werd de tuin veranderd in een tuin in typische Engelse landschapsstijl, aangelegd door J.D. Zocher.
Daarna vertrokken we met de bus naar Rhenen, waar we lunchten op het terras van Restaurant Moeke, schitterend gelegen aan de Neder-Rijn.
Vandaar ging de tocht naar het nabijgelegen Remmerstein, een voormalig kasteel en landgoed. Het huidige huis vertoont sterke stijlinvloeden van Engelse landhuizen. We werden rondgeleid door de huidige eigenaren en bewoners, de familie Evelein, waar een nieuw generatie recent is aangetreden. Het was een verrassend huis met een heel persoonlijk cachet. Ook de rondleiding door de tuin, aangelegd door de bekende tuinarchitect D.F. Tersteeg was zeer bijzonder, niet in de laatste plaats door de unieke ligging. Gelukkig kende de tuin ook schaduwrijke plekjes en werden we door de familie verrast op allerlei frisse drankjes.
Rond half zes werd de bus weer opgezocht en werden we teruggebracht naar de parkeerplaats van Renswoude. Het was een indrukwekkende dag van twee heel verschillende buitenplaatsen.

Achterzijde Kasteel Renswoude

Achterzijde huis Remmerstein in Rhenen.

’t Rozendael & De Leemcule - 24 april 2016

Excursie naar ’t Rozendael in Heino en De Leemcule in Dalfsen.

Voor wat betreft algemene informatie over deze twee huizen wordt verwezen naar ons excursieprogramma 2016.

De excursie begon met een ontvangst in het koetshuis van ’t Rozendael in Heino, waar wij werden ontvangen door de familie van Ittersum.

Na een boeiende voordracht door de heer Dolph van Ittersum over de geschiedenis van het huis, werd namens de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen aan de familie van Ittersum een bijdrage aangeboden voor de door hen gewenste aanplant van leibomen.

Vervolgens werden wij in de gelegenheid gesteld het huis en de tuin te bezichtigen. Het huis ademt een indrukwekkende sfeer van diverse generaties. En in de prachtige tuin stond het voorjaar op springen.

Een bus bracht ons vervolgens naar Herberg De Witte Gans, gelegen aan de weg tussen Heino en Dalfsen. De aldaar gereedstaande voortreffelijke lunch bood tevens gelegenheid voor het verstevigen van de onderlinge contacten.

Het verdere middagprogramma omvatte een bezoek aan De Leemcule in Dalfsen. Het tweede nummer van Arcadië van 2015 ( nr. 15 ) bevat een uitgebreide geschiedenis van dit huis.

Onze gastheer was de heer Ph. de Haseth Möller. Door hem werd ons de geschiedenis van De Leemcule nader toegelicht. Bij de daaropvolgende bezichtiging van het huis toonde hij zich een bevlogen eigenaar met heel veel aandacht voor details. Diezelfde bevlogenheid was te constateren bij de tuinbaas, die ons met heel veel enthousiasme leidde door het om het huis liggend tuinlandschap.

Ter afsluiting werd namens de Vrienden aan de heer de Haseth Möller een bijdrage aangeboden voor de door hem gewenste aanpassing van de brug over de singel naar de moestuin.

Lustrumvaartocht over de Vecht op 5 september 2015.

Bijna 130 vrienden kwamen op die dag bijeen in het koetshuis van Kasteel Nijenrode.

De voorzitter Evert-Kees van der Plassche opende de bijeenkomst met het stilstaan bij het 25 jarig bestaan van de Vrienden.
Drs. Juliëtte Jonker-Duynstee hield daarna een inleidende voordracht over de buitenplaatsen aan de Vecht.
Aansluitend was er gelegenheid om de tuin bij het kasteel te bezichtigen.

Vervolgens werd ingescheept voor de vaartocht ( met lunch) van Breukelen naar Loenen v.v. langs de relatief vele daar nog aanwezige buitenplaatsen. Mevrouw Jonker gaf daarbij per buitenplaats informatie.
In Loenen werd aangelegd bij de buitenplaats Bijdorp, waar de tuin en overtuin werden bezichtigd.

Tijdens de terugtocht naar Breukelen werd deze prachtige lustrumexcursie met een drankje afgesloten.

Excursie 25 april 2015 naar Kasteel Keukenhof en Huize te Manpad

25 April 2015 was de dag van onze eerste excursie van 2015 naar Lisse en Heemstede. Op die dag was er ook het Bloemencorso Bollenstreek. De vele bussen met publiek voor dat corso bij Keukenhof hebben echter onze excursie niet gehinderd.

Er werd verzameld bij Huis te Manpad In Heemstede. Daar zouden we later terugkomen voor een bezichtiging van dat huis; eerst gingen wij van daaruit met een bus naar Kasteel Keukenhof in Lisse. Wij werden daar ontvangen door de Heer J. Hollander, voorzitter van de Stichting Kasteel Keukenhof. Na een inleiding door hem over de geschiedenis van het kasteel en het landgoed werden wij rondgeleid in het prachtige kasteel en door de omliggende tuinen.

Namens de Vrienden werd aan de Stichting een financiële bijdrage aangeboden voor een gewenste restauratie van een antieke set stoelen.

Kasteel de Keukenhof

De bus bracht ons vervolgens terug naar Huis te Manpad, waar wij werden verwelkomd door René Dessing en Wim Dröge.

In een grote ontvangstkamer stond een heerlijke lunch voor ons gereed. Na die lunch hield René Dessing een voordracht over het huis en de voorgeschiedenis.

Huis te Manpad

Het laatste onderdeel van het programma bestond uit de bezichtiging van het huis en het omliggende park met tuinen.

Namens de Vrienden werd aan René Dessing en Wim Dröge een financiële bijdrage aangeboden ten behoeve van de restauratie van het torenuurwerk van dit prachtige Huis.

Pijnenburg en Vollenhoven

Zaterdag 6 juni 2015 was de excursie van de Vrienden gezegend met schitterend weer. Bij aankomst op de buitenplaats Pijnenburg, onder Baarn, werden de deelnemers langs een slingerweg naar een parkeerplek geleid, tussen uitbundig bloeiende rododendrons door. Ze waren laat, dit jaar; daar boften we mee. De bewoner, de heer Insinger, verwelkomde het gezelschap vanaf het bordes. Na de gebruikelijke koffie met heerlijkheden volgden de rondleidingen door huis en tuin. Voor de Vrienden was dat ook een gebruikelijke volgorde, maar voor de buitenplaats zelf was het bijzonder. Het was de eerste maal dat die voor een groepsbezoek werd opengesteld! We voelden ons vereerd. Aan huis en park was de laatste jaren veel en enthousiast gewerkt, wat goed te zien was. Het park, zo’n 30 ha, is niet opengesteld en er viel daarom voor ieder veel te ontdekken, onder deskundige begeleiding.

Na een genoeglijke lunch in De Lage Vuursche bracht de bus ons naar het landgoed Vollenhoven, tussen De Bilt en Zeist, waar twee dames Van Marwijk Kooy ons hartelijk ontvingen. De familieleden en vrienden van de bewoners die zich bij het zwembad en op de tennisbaan bevonden lieten zich gelukkig niet van de wijs brengen door het wandelende gezelschap en gaven – wellicht onbedoeld – een fraai beeld van het hedendaagse leven op de particuliere buitenplaats. Met een heerlijke tea op het zonnige terras van het huis werd deze memorabele excursie op passende wijze afgesloten.

Klik op de foto's voor een vergroting

Development: W3Company