Logo Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

"Wij delen de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland en steunen de instandhouding van dit nationale erfgoed"

Periodieke giften

Schenkt u jaarlijks al meer dan 1% van uw inkomen aan goede doelen (algemeen nut beogende instellingen/ANBI's)? Dan is het volgende NIET voor u van belang.

Giften aan ANBIs zijn fiscaal aftrekbaar voor zover ze in totaal meer bedragen dan 1% van het zogenoemde verzamelinkomen, dat is het inkomen vóór aftrek van persoonsgebonden posten, zoals alimentatie en aftrekbare giften. Deze drempel van 1% geldt echter niet voor periodieke giften. Dat zijn giften in de vorm van een lijfrente. Daarbij gelden enkele vereisten. De lijfrente moet worden toegekend voor ten minste vijf jaren, met dien verstande dat ze moet eindigen bij een overlijden, doorgaans dat van de schenker. Verder is vereist dat de termijnen daadwerkelijk jaarlijks worden betaald.

Bovendien geldt voor zogeheten culturele ANBI's dat giften voor 125% mogen worden afgetrokken, de 'multiplier-regeling'. Stichting Vrienden PHB is een culturele ANBI. Als u bijvoorbeeld over de top van uw box-1-inkomen 40,85% inkomstenbelasting betaalt, wordt 1,25 x 40,85% = 51,06% van uw periodieke gift aan onze Stichting dus door de fiscus gedragen. Deze regeling heeft ten doel, fondsenwerving door culturele ANBI's te bevorderen. Tot en met 2013 was er echter een andere 'drempel': voor een periodieke gift was een notariële akte vereist. De kosten daarvan namen het fiscale voordeel snel weg als het om kleinere bedragen ging. Met ingang van 2014 mag een periodieke gift ook onderhands worden gedaan. De Belastingdienst heeft hiervoor zelfs een formulier beschikbaar gesteld.

Hierop inspelend heeft de Stichting Vrienden PHB een categorie PG-Vrienden ingesteld. U wordt PG-Vriend door dit formulier in te vullen, te printen, te tekenen en op te sturen naar Stichting Vrienden PHB, Almenseweg 60, 7251 HS Vorden.

Omdat er voor onze Stichting meer administratief werk aan verbonden is en – laten we eerlijk zijn – omdat we vinden dat we ook een graantje van het fiscale voordeel mogen meepakken, is het minimumbedrag van de jaarlijkse lijfrentetermijn gesteld op € 40. Als u met de top van uw inkomen in de 40,85%-schijf zit, kost u dat jaarlijks netto € 40 x (1 -/- 1,25 x 0,4085) = € 19,58 (in plaats van de reguliere minimumdonatie van € 35). Zit de top van uw inkomen in de 51,95%-schijf, dan zijn de jaarlijkse netto kosten € 40 x (1 -/- 1,25 x 0,5195) = € 14,03.

Ook bestaande Vrienden kunnen hun donateurschap omzetten in de status van PG-Vriend. De procedure is dezelfde als voor aanmelding, maar plak voor de zekerheid een geeltje met uw begunstigersnummer op het formulier.

Development: W3Company